Τιμές
  Life Clinic  > Τιμές

Τιμές

Σαν αρχή μας έχουμε να προσφέρουμε τις όσο το δυνατόν καλύτερες υπηρεσίες με ένα κόστος που ο καθένας μπορεί να ανταπεξέλθει.


Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνείστε μαζί μας.

email: info@lifeclinic.gr
τηλ: (0030) 210 81 00 631
τηλ: (0030) 6984 23 11 11